Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge yayınladı.

Buna göre Konaklama Tesislerinde;

1.Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat

veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.)

müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama

yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,

2.HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında

yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı

olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

3.1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci ve ek 1 inci maddesi hükümlerine göre

konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel

kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,

4.Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama

gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit

edilen kişilerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha 2020/46 sayılı Kararı ve 2020/82 sayılı Kararı ile

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin“ Konaklama Tesislerinde Alınması

Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve

işlemlerin yerine getirilmesine,

Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle

ilgili olarak;

Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, “Güvenli Turizm

Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,

5.Bu Karar hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu

sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken

müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetten men

edilmesine karar verildi.